Voor particuliere consumenten bestaat het herroepingsrecht al. Groen-Ecolo wil dit nu ook voor zelfstandigen en kleine ondernemingen mogelijk maken. Een goed idee?

 

Wat is het herroepingsrecht?

Particuliere consumenten hebben de mogelijkheid om binnen de 14 dagen een aankoop kosteloos te annuleren. Dat valt onder het zogenaamde herroepingsrecht, ook wel verzakingsrechtgenoemd. De verkoop met een beroepsverkoper moet dan wel gebeurd zijn buiten de verkoopruimte of op afstand. De meest herkenbare voorbeelden zijn deur-aan-deurverkoop, aankopen op beurzen, straatverkoop of aankopen via internet, per brief of telefonisch.

Deze mogelijkheid bestaat nu niet voor ondernemingen. Nochtans zou het voor KMO’s en kleine zelfstandigen gerechtvaardigd zijn dat ze eveneens van die bescherming kunnen gebruik maken. Zij zijn vaak kwetsbare economische spelers. Denk maar aan overeenkomsten voor reclameadvertenties waaraan ondernemingen 5 jaar gebonden zijn. Deze worden stilzwijgend verlengd — voor opnieuw 5 jaar — bij een gebrek aan een tijdige opzeg.

Om deze reden werd net voor de zomer een wetsvoorstel ingediend om het herroepingsrecht uit te breiden tot overeenkomsten tussen ondernemingen.

 

De wetgever stelt uitzonderingen voor

Net zoals de consumentenwet enkele uitzonderingen voorziet zoals het online boeken van vliegtuigtickets of een hotelkamer, zou ook het herroepingsrecht voor zelfstandigen niet altijd geldig zijn. Het wetsvoorstel kent drie voorwaarden:

  1. De verkoop moet plaatsvinden buiten de verkoopruimte. Dus wanneer een onderneming 10 gsm’s aankoopt in een winkel, geldt het herroepingsrecht niet.
  2. De benaderde onderneming mag niet meer dan vijf werknemers in dienst hebben.
  3. De overeenkomst mag niet gaan over de belangrijkste beroepsactiviteit van de aangesproken ondernemer. Een elektronicazaak die 10 gsm’s aankoopt zal deze niet kosteloos kunnen retourneren binnen de 14 dagen.

 

Een goede zaak maar…

In tegenstelling tot bij particuliere consumenten zou het herroepingsrecht voor ondernemingen enkel gelden bij verkopen buiten de verkoopruimte en niet bij verkopen op afstand (internet). Maar waarom zou voor onderneming die online iets koopt het herroepingsrecht niet mogen gelden?

Een tweede, belangrijke bedenking is de voorwaarde van maximum vijf werknemers. Hoe gaat dit in de praktijk bewezen worden? Een bewijs van de RSZ? Zijn het 5 full-timers, of geldt ook 10 halftijdse werknemers…?

Het wetsvoorstel is naar de bevoegde commissies van het parlement gestuurd. Die zal ongetwijfeld nog heel wat aanbevelingen hebben. Maar een betere bescherming van kleine zelfstandigen en ondernemingen is alvast toe te juichen.