Minister van Justitie Koen Geens heeft in zijn beleidsbrief een aantal wijzigingen van het ondernemingsrecht opgenomen. Geens wil justitie moderniseren door ze efficiënter en eenvoudiger te maken.

In het vennootschapsrecht wordt de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen voorbreid. Zo zullen bijvoorbeeld ook vrije beroepen voortaan failliet verklaard kunnen worden. Bovendien wil de minister het aantal vennootschapsvormen beperken. Nu zijn er dat nog vijftien. Enkel de NV, BVBA, CVBA en maatschap zouden overblijven.

De hervormingen blijven niet alleen bij het Wetboek van Vennootschappen. Zo wordt op 1 januari 2018 het Nieuw Burgerlijk Wetboek van kracht met tal van aanpassingen tegenover de huidige wetgeving.