Algemeen

Waarom heb ik een bericht van la-on gekregen?

Volgens onze gegevens is er een openstaande schuld. la-on staat nu in voor de opvolging ervan. Voor een betaling, afbetalingsplan of klacht moet u nu bij ons zijn.

Hoe is de schuld opgebouwd?

De schuld bestaat uit het openstaande abonnementsgeld en een verhoging van 15% met een minimum van € 50.

In sommige gevallen is het contract wel gestopt, maar is uw abonnement nog niet beëindigd. Indien uw abonnementsperiode nog niet is afgelopen, worden de volgende openstaande maanden ook al toegevoegd aan de schuld.

Wanneer wij een (eerste) betaling mogen ontvangen en uw abonnement is nog niet beëindigd, dan kan u terug gaan sporten. Contacteer ons om uw lidkaart te heractiveren.

Lidmaatschap

Loopt mijn abonnement nog?

Wanneer een dossier aan la-on is overgemaakt, werd ook tegelijk het abonnement stopgezet. U moet dus niets meer doen om uw abonnement te stoppen.
Zorg er enkel voor dat u ons zo snel mogelijk contacteert om een betaling of afbetalingsplan te regelen.

Ik ben lid maar heb nooit gesport.

Als u een abonnement heeft, dient u uw abonnement te betalen. Het maakt niet uit of u het abonnement daadwerkelijk (hebt) gebruikt of niet.

Contacteer ons zo snel mogelijk voor een afbetalingsplan. Dit kan op het nummer 03/400 89 33 of stuur een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd.

Kijk eerst goed wat voor abonnement u heeft. Een Smart abonnement is bijvoorbeeld een jaarcontract dat u maar in uitzonderlijke gevallen vroegtijdig kan stopzetten.

Een bewijs van opzegging kan u sturen naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Dit bewijs kan een kopie van uw e-mail zijn of een bewijs van aangetekend schrijven.

Stopzetting van domiciliëring is niet voldoende voor stopzetting van contract!

Heeft u het abonnement enkel mondeling of per gewone (niet-aangetekende) post opgezegd?

Dit is helaas geen voldoende bewijs.

Heeft u het abonnement opgezegd maar is er toch nog een openstaand bedrag?

Vaak staat de opzegmaand nog open. Deze dient u nog te voldoen.

Een jaarabonnement vroegtijdig stopzetten kan enkel:

  • Indien u een medisch attest overhandigt waaruit blijkt dat u langdurig niet meer zult kunnen sporten (voor een periode van 12 maanden of langer).
  • Als u gaat verhuizen en er bevindt zich geen club in een straal van 15 km van uw nieuwe woonadres.

Ik had een medisch attest dat ik niet mocht sporten.

Enkel een medisch attest met een duurtijd van 12 maanden of meer kan een contract vroegtijdig stopzetten.

Stuur ons hiervan een kopie én bewijs van verzending (dit kan een kopie van uw e-mail zijn of een bewijs van aangetekend schrijven) naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Heeft u het medisch attest niet verstuurd via e-mail of aangetekende brief?

Dan is dit helaas geen voldoende bewijs. U kan ons het medisch attest nogmaals bezorgen, maar het is pas geldig vanaf ontvangst plus één maand opzegtermijn.
Bijvoorbeeld: wanneer u ons het medisch attest stuurt in januari 2020, kan het abonnement pas opgeschort worden vanaf 1 maart 2020.

Ik ben verhuisd en er bevindt zich geen club in een straal van 15 km van mijn nieuw woonadres.

Stuur ons een bewijs van woonplaats. Dit kan u aanvragen bij de dienst bevolking van uw gemeente.

Hoelang duurt een lidmaatschap bij Basic-Fit?

Dat is afhankelijk van uw abonnement.

Met de formules Easy en Smart wordt u lid voor 12 maanden, te starten na de maand van inschrijving en na een eventuele gratis periode.

De Smart-formule wordt daarna stilzwijgend verlengd, maar u kan vanaf dat moment wel elke maand (+ 1 maand opzegperiode) opzeggen als u dat wil.

De Easy-formule stopt automatisch na de 12 betalende maanden, net zoals het cash abonnement (enkel te betalen met bancontact).

Met de formule Flex kan u uw lidmaatschap stopzetten wanneer u wil, eveneens met een opzegperiode van een maand. Wil u bijvoorbeeld eind oktober uw lidmaatschap laten stoppen, dan laat u dat weten vóór eind september.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

U kan uw lidmaatschap stopzetten door een aangetekende brief of e-mail te sturen naar het hoofdkantoor. U stuurt een e-mail naar klantenservice@basic-fit.be. Uw brief stuurt u naar Basic-Fit, postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland.

Vermeld in de brief of e-mail de volgende gegevens:

  • uw kaartnummer
  • uw volledige naam
  • uw geboortedatum
  • uw e-mailadres
  • uw handtekening (enkel als u een brief stuurt)

Vanaf wanneer stopt mijn lidmaatschap als ik opzeg?

Basic-Fit hanteert een opzeggingstermijn van een volledige kalendermaand.

Bijvoorbeeld:
Wanneer u op 26 april uw lidmaatschap stopzet, dan eindigt uw lidmaatschap op 31 mei.
Wanneer u op 2 mei uw lidmaatschap stopzet, dan eindigt uw lidmaatschap op 30 juni.

Betalingen

Ik heb mijn openstaande schuld in een club betaald.

In uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer er een probleem is met de domiciliëring, kan u het lidgeld in de club betalen. Dat kan enkel via Bancontact. De clubs ontvangen geen cash betalingen.

Stuur ons een bewijs van betaling, dan kijken wij het na.

Wat is het rekeningnummer van la-on?

De betalingen voert u uit op rekening:

IBAN: BE07 3631 9422 5766
BIC: BBRUBEBB

Gebruik altijd uw gestructureerde mededeling van het type +++XXX/XXXX/XXXXX+++.

Betalingsplan

Ik wil een afbetalingsplan.

Bel het nummer 03/400 89 33 of stuur een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Ik heb een afbetalingsplan aangevraagd, maar krijg toch nog een laatste aanmaning.

De bevestiging van uw afbetalingsplan en de laatste aanmaning hebben elkaar wellicht gekruisd. Bij twijfel kan u ons contacteren via collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer, of bel ons op het nummer 03/400 89 33.

Wat gebeurt er als ik te laat betaal of helemaal niet?

Als u meermaals te laat of niet betaalt, dan moeten wij uw dossier overmaken aan de gerechtsdeurwaarder.

Wanneer u met de gerechtsdeurwaarder geen minnelijke schikking overeenkomt, dan wordt u gedagvaard voor de rechtbank.

Kan u deze maand niet tijdig betalen? Bel ons dan op het nummer 03/400 89 33.

Het openstaande saldo is te hoog.

Wanneer Basic-Fit een dossier aan ons kantoor overmaakt, wordt het openstaande saldo berekend tot het moment dat uw abonnement verloopt. Stel dat u de Smart formule voor één jaar hebt gekozen en uw dossier wordt na zes maanden al overgemaakt aan ons kantoor, dan wordt niet alleen de schuld van de voorbije maanden, maar moet u ook de volgende zes maanden al betalen.

Kan ik met een afbetalingsplan terug gaan sporten?

Ja, zodra wij de eerste betaling ontvangen én uw lidmaatschap loopt nog, kan u terug gaan sporten. U moet ons wel contacteren en uitdrukkelijk vragen om uw lidkaart terug te activeren. Bel ons hiervoor op het nummer 03/400 89 33 of mail naar collection@la-on.eu. Vermeld steeds uw dossiernummer.

Gerechtsdeurwaarder

Ik heb een aanmaning van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Neem contact op met de gerechtsdeurwaarder om een afbetalingsplan af te spreken.

Ik heb een aanmaning van de gerechtsdeurwaarder ontvangen, maar ik heb al een afbetalingsplan bij la-on.

Heeft u pas bij ons een afbetalingsplan afgesproken? Dan hebben de aanmaning en de bevestiging van uw afbetalingsplan elkaar misschien gekruisd. Stuur een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer, of bel ons op het nummer 03/400 89 33.
Het is ook mogelijk dat u uw afbetalingsplan niet correct hebt opgevolgd. Wanneer wij uw betalingen niet stipt ontvangen, maken wij uw dossier over aan de gerechtsdeurwaarder. U moet met de gerechtsdeurwaarder contact opnemen om een nieuw afbetalingsplan af te spreken.

Ik heb een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Indien u het bedrag in één keer wil betalen, neem dan contact op met de gerechtsdeurwaarder.
Wenst u een afbetalingsplan? Neem contact op met la-on op het nummer 03/400 89 33 zodat het nodige kan worden gedaan voor de zitting.

Mijn dossier is onterecht overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.

Maak dan uw betaalbewijzen over waaruit blijkt dat u het afbetalingsplan stipt en correct hebt gevolgd. Stuur deze bewijzen naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Mijn dossier is bij de gerechtsdeurwaarder maar ik heb toch nog een klacht.

Neem contact op met de gerechtsdeurwaarder. Omschrijf en motiveer duidelijk uw vraag of klacht en voeg eventueel bewijsstukken toe. Zij zullen uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

Er is door de rechtbank al een vonnis uitgesproken.

Neem voor vragen of regeling van uw dossier contact op met de gerechtsdeurwaarder.

Vraag of klacht

Toch nog een vraag of klacht? Stuur een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Omschrijf en motiveer duidelijk uw vraag of klacht en voeg eventueel bewijsstukken toe. Wij doen al het mogelijke om u zo snel mogelijk te antwoorden. Wij zetten uw dossier in wacht wanneer wij inlichtingen moeten navragen bij Basic-Fit. Zolang uw dossier in wacht staat, komen er geen extra kosten bij en wordt uw dossier niet overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.