Facturen

Wat is het verschil tussen een tussentijdse factuur en een afrekening?

Elegant maakt maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks een tussentijdse factuur op. Ongeveer een maand na de jaarlijkse meteropname ontvangt u een afrekening.

Tussentijdse facturen zijn voorschotten, terwijl de afrekening het werkelijk verbruikt berekent.

Hoe berekent Elegant haar facturen?

Elegant berekent haar facturen op basis van uw verbruik. Dat verbruik wordt bepaald door de meterstanden die onafhankelijk door de netwerkbeheerder worden opgenomen.

Soms is het verbruik geschat. De meterstanden op uw afrekening zijn dan aangeduid met een asterisk/sterretje: *. Het verbruik wordt geschat wanneer u niet tijdig uw meterstanden heeft doorgegeven aan de netwerkbeheerder of wanneer u niet thuis was toen de netwerkbeheerder de meterstanden kwam opnemen.
De meter en meterstanden zijn dus een bevoegdheid van de netwerkbeheerder. Elegant kan enkel factureren op basis van de meterstanden die de netwerkbeheerder aanlevert.
Elke rechtzetting van de meterstanden moet daarom via de netwerkbeheerder worden aangevraagd.

Ik heb mijn afrekening betaald. Waarom heb ik dan toch nog een openstaand saldo?

Een afrekening is berekend in de veronderstelling dat alle tussentijdse facturen betaald zijn. U dient dus zowel uw afrekeningen als uw tussentijdse facturen te betalen.
Als de afrekening is betaald, maar er is toch nog een openstaand saldo, dan zijn er onbetaalde tussentijdse facturen.
Had u nog recht op een tegoed, dan werd dit al afgehouden van het openstaande saldo.

Ik heb deze facturen al betaald!

Maak ons dan zo snel mogelijk een betaalbewijs over (bijvoorbeeld een rekeninguitrseksel) via collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Ik heb nog recht op een tegoed.

Wellicht is dit al verrekend met uw openstaande saldo. Twijfelt u toch, dan kan u contact met ons opnemen via collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

De persoon op wiens naam de facturen staan, is overleden.

Bij overlijden zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de openstaande facturen. Bezorg ons de naam en contactgegevens van de notaris die het nalatenschap beheert.

Indien u de erfenis heeft verworpen, bezorg ons dan een kopie van de akte van verwerping.

Alle gegevens met betrekking tot het overlijden mag u sturen naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer. U kan ons ook telefonisch contacteren op het nummer 03/400 89 33.

Ik ben geen klant meer bij Elegant. Waarom krijg ik dan nog een factuur?

Mogelijk is er nog een onbetaalde factuur van de periode toen u nog klant was. Vaak is dit de slotfactuur.
Het is ook mogelijk dat u de verhuis niet correct hebt gemeld. In dat geval is uw contract voor dat leveringsadres blijven doorlopen.

Ik betaal bij de netwerkbeheerder of ik heb een budgetmeter.

Er is wellicht nog een openstaand saldo van toen u nog klant bij Elegant was. Dat u nu bij de netwerkbeheerder betaalt of een budgetmeter heeft, verandert niets aan uw openstaande schuld. U dient dus nog te betalen of een afbetalingsplan aan te gaan.

Verhuisd

Belangrijk: het overnamedocument

Wanneer u verhuist, moet er een overnamedocument worden opgemaakt. Dit overnamedocument zet de energielevering over van de vertrekkende partij naar de overnemer.
Dit document is terug te vinden op de websites van de gewestelijke regulatoren (www.vreg.be, www.cwape.be, www.brugel.be) en moet ondertekend zijn door de twee partijen: de vertrekkende partij en de overnemer.
Het document moet binnen de 30 dagen na verhuis overgemaakt zijn aan Elegant.

Als u het overnamedocument nog niet heeft overgemaakt, stuur het dan zo snel mogelijk naar la-on via collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer. Wij proberen dan een herziening aan te vragen. Een herziening is maar in bepaalde gevallen mogelijk.
Is er geen herziening meer mogelijk en vindt u dat iemand anders verantwoordelijk is voor het verbruik? Dan moet u onderling een regeling treffen met die persoon, al dan niet via gerechtelijke stappen.

Ik woon niet meer op dat adres.

Ofwel zijn het nog onbetaalde facturen van uw oud adres, ofwel heeft u de verhuis niet correct gemeld en is uw contract voor dat leveringsadres blijven doorlopen.
Kijk hierboven onder “Het overnamedocument” voor meer informatie.

Ik ben verhuisd en ik ben geen klant meer bij Elegant. Waarom krijg ik dan nog een factuur?

Mogelijk is er nog een onbetaalde factuur van de periode toen u nog klant was. Vaak is dit de slotfactuur.
Het is ook mogelijk dat u de verhuis niet correct hebt gemeld. In dat geval is uw contract voor dat leveringsadres blijven doorlopen.

Verbruik

Ik ben niet verantwoordelijk voor het verbruik.

la-on is altijd wettelijk verplicht om in te vorderen bij de persoon op wiens naam de factuur is opgemaakt.

Waarschijnlijk heeft u de energielevering niet op tijd laten overzetten via het overnamedocument. Zie hierboven bij “Verhuisd”.
Vindt u dat iemand anders verantwoordelijk is voor het verbruik? Dan moet u onderling een regeling treffen met die persoon, al dan niet via gerechtelijke stappen.

Mijn factuur lijkt me veel te hoog, klopt het verbruik wel?

Soms is het verbruik geschat. De meterstanden op uw afrekening zijn dan aangeduid met een asterisk/sterretje: *. Het verbruik wordt geschat wanneer u niet tijdig uw meterstanden heeft doorgegeven aan de netwerkbeheerder of wanneer u niet thuis was toen de netwerkbeheerder de meterstanden kwam opnemen. De schatting kan hoger zijn dan uw werkelijk verbruik en daardoor uitmonden in een hogere factuur.

U kan ons de werkelijke meterstanden overmaken via naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer. Wij zullen dan een rechtzetting aanvragen bij Elegant. Opgelet: dit brengt een kost met zich mee. U kan ook wachten op de volgende afrekening met een correcte herberekening.

Wanneer het wel vastgestelde meterstanden gaat (dus geen * op de afrekening), zijn er verschillende mogelijkheden:

Uw hoger verbruik is normaal: wonen er misschien meer mensen in huis? Zijn er nieuwe toestellen die veel energie gebruiken? Uw verbruik hangt ook sterk af van de isolatie, de ouderdom van de toestellen in huis en uw energiegedrag.

  1. Uw hoger verbruik is te wijten aan een defect toestel. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.
  2. Uw hoger verbruik is te wijten aan een defecte meter. Indien u een defecte meter vermoedt, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw netwerkbeheerder. Breng ook la-on op de hoogte van uw klacht.

Afbetalingsplan

Ik wil een afbetalingsplan.

Stuur een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer. Geef duidelijk aan welk afbetalingsplan u wenst en vanaf welke datum wij uw eerste betaling mogen ontvangen.
U kan ons ook bellen op het nummer 03/400 89 33.

De afbetalingsplannen die u voorstelt, zijn te hoog voor mij.

Een openstaande schuld moet binnen de twaalf maanden afgelost zijn en het maandelijkse bedrag dat u afbetaalt moet minstens 100 euro zijn.

Is dit financieel niet haalbaar voor u? Wij kunnen uitzonderingen toestaan, maar enkel met akkoord van de sociale diensten zoals het OCMW of het CAW. Vraag in dit geval aan bijvoorbeeld het OCMW dat zij zo snel mogelijk met ons contact opnemen.
U moet het OCMW of CAW niet om geld vragen, zij moeten ons enkel contacteren om een afbetalingsplan op uw maat af te spreken.

Verwittig ons wanneer u naar het OCMW of CAW gaat. Wij zetten uw dossier dan in wacht. Zo vermijdt u extra kosten en/of de gerechtsdeurwaarder. Stuur hiervoor een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer, of bel ons op het nummer 03/400 89 33.

Ik wil een afbetalingsplan maar zit in schuldbegeleiding of budgetbeheer.

Maak onze brief of e-mail aan uw schuldbegeleider of budgetbeheerder over en vraag om ons zo snel mogelijk te contacteren.
Verwittig ons hiervan. Wij zetten uw dossier dan in wacht. Stuur hiervoor een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer, of bel ons op het nummer 03/400 89 33.

Ik zit in een collectieve schuldenregeling (bij een advocaat).

Geef ons zo snel mogelijk de contactgegevens van uw schuldbemiddelaar. Uw dossier gaat daarna in wacht. Zo vermijdt u extra kosten en/of de gerechtsdeurwaarder.

Ik had al een afbetalingsplan bij Elegant.

Het kan zijn dat u een keer te laat, of niet betaald heeft. Elegant maakt het dossier dan aan ons kantoor over.
U moet nu ons contacteren om een nieuw afbetalingsplan in te stellen. Stuur hiervoor een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer, of bel ons op het nummer 03/400 89 33.

Ik heb een afbetalingsplan aangevraagd, maar krijg toch nog een laatste aanmaning.

De bevestiging van uw afbetalingsplan en de laatste aanmaning hebben elkaar wellicht gekruist. Bij twijfel kan u ons contacteren via collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer, of bel ons op het nummer 03/400 89 33.

Wat gebeurt er als ik te laat betaal of helemaal niet?

Als u meermaals te laat of niet betaalt, dan moeten wij uw dossier overmaken aan de gerechtsdeurwaarder.

Wanneer u met de gerechtsdeurwaarder geen minnelijke schikking overeenkomt, dan wordt u gedagvaard voor de rechtbank.

Wat als ik uitzonderlijk eens niet kan betalen of problemen heb om het afbetalingsplan te volgen?

Bel ons op het nummer 03/400 89 33. Wij bekijken in dat geval de situatie.

Gerechtsdeurwaarder

Ik heb een aanmaning van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Neem contact op met de gerechtsdeurwaarder om een afbetalingsplan af te spreken.

Ik heb een aanmaning van de gerechtsdeurwaarder ontvangen, maar ik heb al een afbetalingsplan bij la-on.

Heeft u pas bij ons een afbetalingsplan afgesproken? Dan hebben de aanmaning en de bevestiging van uw afbetalingsplan elkaar misschien gekruist. Stuur een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer, of bel ons op het nummer 03/400 89 33.
Het kan ook zijn dat u uw afbetalingsplan niet correct hebt opgevolgd. Wanneer wij uw betalingen niet stipt ontvangen, maken wij uw dossier over aan de gerechtsdeurwaarder. U moet met de gerechtsdeurwaarder contact opnemen om een nieuw afbetalingsplan af te spreken.

Ik heb een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Neem hierover contact op met de gerechtsdeurwaarder.

Mijn dossier is onterecht overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.

Maak dan uw betaalbewijzen over waaruit blijkt dat u het afbetalingsplan stipt en correct hebt gevolgd. Stuur deze bewijzen naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Gerechtelijke fase

Bent u gedagvaard of er is door de rechtbank een vonnis uitgesproken? U dient hierover in eerste instantie contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder.

Vraag of klacht

Toch nog een vraag of klacht? Stuur een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Omschrijf en motiveer duidelijk uw vraag of klacht en voeg eventueel bewijsstukken toe. Wij doen al het mogelijke om u zo snel mogelijk te antwoorden. Wij zetten het dossier in wacht wanneer wij inlichtingen moeten navragen bij Elegant. Als uw dossier in wacht staat, komen er geen extra kosten bij en wordt uw dossier niet overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.