We wish you a happy 2017
05-12-2016
La-On Lawyers op Kanaal Z
19-12-2016
Toon alles

Wat is de correcte hiërarchie van onze Belgische rechtbanken?

In tegenstelling tot wat de afgelopen dagen in sommige pers verscheen, is de Hoge Raad voor Justitie niet de hoogste rechterlijke instantie van het land (zie De Morgen). Dat is het Hof van Cassatie.

De Hoge Raad voor Justitie is ‘slechts’ een selectie- en controleorgaan voor de magistratuur. Door middel van externe controles, bijzondere onderzoeken, klachtenbehandeling en zijn adviserende rol, helpt de Hoge Raad voor een betere werking van justitie.

Op de website van het Europees e-justitieportaal vindt u een duidelijk overzicht van de organisatie van de Belgische hoven en rechtbanken.

Hiërarchie van de Belgische rechtbanken
4HOF VAN CASSATIE
3Hoven van BeroepArbeidshovenHoven van Assisen
2Rechtbanken van Eerste AanlegArbeidsrechtbankenRechtbanken van Koophandel
1VredegerechtenPolitierechtbanken