La-On geeft de stad Gent financiële steun voor de opvang van vluchtelingen. Het is vaak moeilijk te begrijpen wat een vluchteling moet doorstaan. Hij laat niet alleen alles achter, hij maakt een risicovolle reis en eens veilig aangekomen, moet het hele leven opnieuw worden opgebouwd. Maar het verhaal van Mujtaba Haidari bewijst dat waar een wil is, altijd een weg is. Hoe lang die weg ook mag zijn.

Mujtaba Haidari is nog maar 19 jaar, maar hij heeft al een half leven achter de rug. Op zijn 14de ontvluchtte hij Afghanistan en kwam hij alleen naar België. Sinds augustus helpt het OCMW Mujtaba aan werk. “Ik leer voor sanitair installateur in het deeltijds onderwijs”, vertelt hij in behoorlijk Nederlands dat hij leerde in de avondschool. “Twee dagen per week ga ik naar school. De overige drie dagen loop ik stage. Ik ga mee met de ploegbaas om bij de mensen thuis sanitair werk te doen. Dat is heel leuk en ik leer snel bij.” Later wil Mujtaba graag dit werk in een bedrijf doen.

De maatschappelijk werker volgt Mujtaba al sinds zijn 16 jaar. Om de paar maanden helpt ze hem met de papieren en facturen. Mujtaba is erg zelfstandig en ook op school gaat het goed. Alleen een stageplaats vinden, was moeilijk. Gelukkig kon hij daarvoor bij het opleidings- en tewerkstellingscentrum van het OCMW terecht.

Ook in het wonen wordt Mujtaba begeleid. Een wooncoach helpt hem om zijn huishouden te organiseren. Afspraken rond poetsen, het buiten zetten van afval, … zorgen ervoor dat Mujtaba alleen kan wonen en zelf een eigen leven kan opbouwen.

Mujtaba maakt snel vooruitgang. Zijn begeleiders schatten dat hij eind dit jaar klaar is met zijn studies. En dan kan hij aan de slag bij een werkgever.

Afbeelding: © Jordi Bernabeu Farrú, Creative Commons