Naar aanleiding van de Pano-reportage schreef advocaat Paul Cools een opiniebijdrage voor knack.be.

Dit is de integrale tekst:

‘Advocaten, deurwaarders en justitie moeten meer samenwerken om schulden te vermijden’

Advocaat Paul Cools pleit voor een omslag richting duurzaamheid in de schuldsector: ‘Elke sector heeft naast zijn economische belangen ook een sociale verantwoordelijkheid.’

Zoals blijkt uit de reportage van Pano is het winstbejag van sommige concullega’s maatschappelijk onverantwoord. Niet alleen voor de wanbetaler zelf, maar ook voor de schuldeiser en onze samenleving. Het is tijd voor meer duurzaamheid.

Onbetaalde facturen blijven in België een groot probleem. Een derde van de facturen wordt niet of te laat betaald. Daarmee scoren we onder het Europese gemiddelde. Laattijdige betalingen brengen bedrijven in financiële problemen. Wie een prestatie of een product levert, moet er ook voor betaald worden. Het doel staat daarom niet ter discussie, wel de middelen die we gebruiken om een factuur betaald te krijgen.

Als advocaat zie ik dagdagelijks de perverse effecten van het schuldsysteem. In de praktijk krijgen we zelden te maken met mensen die niet willen betalen, eerder met iemand die niet kàn betalen. Hoe verzoen ik dat met het belang van mijn cliënt wiens factuur openstaat? Wat zijn de oplossingen?

Eigenlijk is er maar één oplossing: vermijd een gerechtelijk traject en blijf zo lang mogelijk inzetten op een minnelijke schikking. Want er is niets zo onvoorspelbaar en ontransparant als gerechtskosten. Het zijn de dagvaarding, betekening, rolrechten en andere onkosten die een factuur van enkele tientallen euro’s doen ontsporen tot een bedrag dat in de duizenden euro’s kan oplopen. Wie verdient eraan? De deurwaarder en de staat. Ook de overheid doet mee aan de schuldindustrie.

Het gevolg van die gerechtskosten laat zich raden: de schuldenaar wordt geconfronteerd met hogere financiële kosten die als een strop rond zijn nek hangt. Het wordt voor hem net moeilijker om zijn oorspronkelijke schuld af te betalen. Uiteindelijk wordt een schuld soms oninvorderbaar en blijft de schuldeiser verantwoordelijk voor deze gerechtskosten. Of de schuldenaar dus betaalt of niet, de gerechtsdeurwaarder is de enige die altijd betaald wordt. Het is in zijn belang dat een gerechtelijk invorderingstraject zo lang mogelijk duurt.

Een duurzame schuldindustrie werkt op de lange termijn. Ze zorgt ervoor dat zowel de schuldeiser betaald wordt, als dat de schuldenaar uit een negatieve schuldenspiraal wordt gehouden. Dit betekent niet dat we toelaten dat een schuld van € 150 euro in drie jaar mag afbetaald worden. Het komt erop aan om voor elke debiteur het juiste invorderingstraject toe te passen, in functie van zijn inkomen en andere schulden.

Bij La-On hebben we een algoritme ontwikkeld dat toelaat om het succes van een gerechtelijke invordering te voorspellen. Aan de hand van verschillende parameters wordt een traject toegewezen. Zo zal een alleenstaande moeder met twee kinderen en een heleboel andere schulden niet in aanmerking komen voor een dagvaarding. Voor haar werken we een afbetalingsplan uit dat ze stipt opvolgt. Een sms of Whatsapp-bericht herinnert haar aan de volgende betaling.

In bepaalde gevallen is de rechtbank een nuttige en logische stap. Maar die dossiers moeten we streng selecteren. Alleen wanneer een wanbetaler niet reageert op onze aanmaningen en we dankzij het algoritme weten dat hij voldoende solvabel is, trekken we naar de rechtbank. Zo vermijden we — ook in het belang van onze cliënt — onnodige gerechtskosten. Dat ontlast dan weer het gerechtsapparaat dat onder druk staat, niet in het minst door advocaten die onnodige procedures instellen.

Elke sector heeft naast zijn economische belangen eveneens een sociale verantwoordelijkheid. De wetgevende macht kan hier een duw in de rug geven. Zo zou de uitvoering van vonnissen anders georganiseerd kunnen worden zodat voortaan slechts één deurwaarder hiervoor instaat. Op dit moment kunnen dat er meerdere zijn wat resulteert in dubbele, driedubbele, vierdubbele… kosten.

Het belang van onze cliënt ten volle verdedigen en wanbetalers tegelijkertijd uit de diepere schuldput houden: het is mogelijk. Laten we als advocatuur, gerechtsdeurwaarder en justitie niet alleen op een andere manier samenwerken, maar ook dezelfde maatschappijvisie delen. Dat zal om een andere aanpak vragen maar enkel zo bestrijden we mee de stijgende armoede in ons land. Of is dat iets wat sommigen niet zo interesseert?

http://www.knack.be/nieuws/belgie/advocaten-deurwaarders-en-justitie-moeten-meer-samenwerken-om-schulden-te-vermijden/article-opinion-971381.html