La-On interviewt expert innovatie Prof. Tom De Ruyck (EHSL Management School)

In welke fase zit de wereldeconomie nu?

De automatisering van jobs is in volle gang. Dat fenomeen startte tijdens de derde Industriële Revolutie in de jaren ’80, toen heel wat arbeidersjobs werden geautomatiseerd. Dankzij de toegenomen exponentiële computerkracht en artificial intelligence (AI) is het de beurt aan de kenniswerkers. Wij spreken daarom van een vierde Industriële Revolutie. Jobs die vroeger onaantastbaar werden gewaand zullen er moeten aan geloven. 

 Jobs die vroeger onaantastbaar werden gewaand zullen er moeten aan geloven. 

Zijn er al voorbeelden waarbij advocaten vervangen worden door computersystemen?

Ja, in de Verenigde Staten zijn de eerste AI advocaten al aan de slag. Niet voor moeilijke dossiers, maar vooral voor het repetitieve werk zoals het opstellen van contracten of parkeerboetes aanvechten. 

Uit cijfers van McKinsey blijkt dat hoewel 51% van de jobs geautomatiseerd kunnen worden, slechts 5% volledig vervangbaar zijn door machines.

Klopt, de advocaat zal dus niet helemaal verdwijnen. We gaan het onderscheid moeten maken tussen enerzijds taken die volledig geautomatiseerd kunnen worden en anderzijds taken waar nog menselijke input nodig is. Er zullen weinig jobs echt met uitsterven bedreigd zijn, maar ze zullen wel anders worden door human-machine collaboration.

Kunnen wij als advocaten dan nog een meerwaarde bieden?

Zeer zeker, doordat die machines jullie gaan ondersteunen ontstaat er een intelligence augmentation. Je kan het vergelijken met het idee dat twintig advocaten die over een zaak nadenken, samen slimmer zijn dan één advocaat die zich over het dossier buigt. AI zal bijvoorbeeld verbanden kunnen zien die aan het menselijke oog ontsnappen.  Daardoor kunnen jullie excelleren in typische menselijke vaardigheden zoals empathie of story telling

Zijn er nog andere technologieën die veelbelovend zijn?

Wat in jullie sector zeker een rol gaat spelen is Blockchain, de technologie achter Bitcoins. Die zal onder meer controle op contracten kunnen uitvoeren zonder menselijke tussenkomst. Blockchain is een open netwerk waar enkel eenrichtingsverkeer mogelijk is. Het bouwt telkens voort op de laatste aanpassing en is daardoor zo sterk beveiligd dat je achteraf geen data kan veranderen of uitwissen. Het is alsof een computersysteem sporen nalaat die onuitwisbaar zijn. Bovendien is er geen centrale beheerder van het systeem, elke gebruiker heeft een gelijk aandeel. Hierdoor is manipulatie uitgesloten. 

Mogen we Blockchain snel verwachten in de advocatuur?

Niet zoals ze nu in elkaar zit. Als de doorbraak er komt heeft dit een gigantische invloed op het notariaat, een deel van de advocatuur, maar ook in de wereld van audit zal deze technologie zijn intrede doen en jobs kosten. We zien echter varianten ontstaan die uitgaan van hetzelfde basisprincipe, maar een aantal van de drempels wegwerken. De grootbanken zijn allemaal aan de slag met een eigen versie van Blockchain bijvoorbeeld. Het zal disruptie teweeg brengen, maar niet in de huidige vorm.

Dus advocaten moeten nog geen angst hebben om hun toga aan de haak te hangen?

Neen, omarm de veranderingen en bekijk het als een opportuniteit, niet als een bedreiging. Artificial intelligence is een hulpmiddel dat jullie in staat gaat stellen om sneller en beter advies te geven. Wie kan daar nu tegen zijn?
 Omarm de veranderingen en bekijk het als een opportuniteit.