Bemiddeling

Bemiddeling ontstond oorspronkelijk in de Verenigde Staten, maar ook in België wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt door cliënten en professionals. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk: een bemiddeling in een professioneel conflict?

Een bemiddeling is een proces waarbij een conflictmodel wordt omgevormd naar een oplossingsmodel. Een win-winsituatie waarin elke partij zich kan vinden.

Een rechtzaak voorkomen

Wanneer mensen een conflict hebben en onderling geen oplossing vinden stappen zij meestal naar een de rechtbank. Maar als een geschil in de rechtbank wordt beslecht, brengt dit wel enkele problemen met zich mee. In veel gevallen is een rechtszaak:

  • een traag proces
  • een oplossing met een hoog kostenplaatje
  • erg stresserend
  • een win-losesituatie

Dialoog

Bij een rechtszaak spreekt de rechtbank een vonnis uit voor of tegen de partijen. Bij een bemiddeling bekijken de partijen samen wat de best mogelijke oplossing is voor iedereen. In het geval van een bemiddeling wordt er geen beslissing uitgesproken door de rechtbank, maar gaan de partijen die zich in een conflictsituatie bevinden op een vrijwillige manier samen op zoek naar een oplossing. Zo’n bemiddeling gebeurt steeds onder leiding van een onpartijdige bemiddelaar.

Hoe komt een bemiddeling tot stand?

Wanneer verschillende partijen zich in een onderling conflict bevinden, is een onpartijdige bemiddelaar iemand die het standpunt van alle partijen hoort en op een rijtje zet. Wat is belangrijk voor partij X? Aan welke eisen moet partij Y voldoen om tot een degelijke oplossing te komen? Vervolgens stelt hij enkele mogelijke oplossingen voor die in aanwezigheid van alle partijen worden besproken.

Wat maakt een succesvolle bemiddeling?

De kenmerken van een succesvolle bemiddeling zijn volgens Prof. Alain Verbeke (KU Leuven/Harvard University) samen te vatten onder het simpele acroniem VCAM:

1

Vrijwilligheid

De partijen moeten te allen tijde kunnen opstappen. Samen naar een oplossing zoeken kan alleen dankzij de wil om samen te werken.

2

Vertrouwelijkheid

Alles wat in een bemiddeling wordt gezegd en bepaald is vertrouwelijk.

3

Autonomie

De partijen moeten zelf naar een oplossing zoeken. Dat wil dus zeggen dat de bemiddelaar geen uitspraak kan doen over een eventuele oplossing.

4

Meerzijdige partijdigheid

Meerzijdige partijdigheid de derde partij die de bemiddeling leidt is een onpartijdige, neutrale en onafhankelijke deskundige.

Hoe lang duurt een bemiddeling?

Wat is voor partij A van belang? Welke oplossing is voor partij B optimaal? Hoe kunnen we probleemoplossend onderhandelen en naar een win-win situatie streven voor beide partijen?

De Belgische wetgeving voorziet een periode van drie maanden als basis. Dat is voldoende. Voor heel complexe zaken is dit soms krap, maar best haalbaar. In 95% van de zaken die wij als bemiddelaar behandelden, werd er binnen deze periode een oplossing gevonden.

Op zoek naar een vruchtbare manier van conflictoplossing die stukken goedkoper en sneller is dan een traditionele rechtszaak? La-on beschikt over de nodige expertise en treedt op als erkend bemiddelaar bij de meest complexe conflictsituaties. Contacteer ons voor meer informatie rond bemiddelingen.

Dat een bemiddeling sneller is, betekent niet dat alles in één sessie wordt opgelost. De bemiddelaar neemt eerst de tijd om met iedereen afzonderlijk te spreken. Op het einde verzamelt hij alle partijen om de verschillende mogelijkheden te overleggen en een overeenkomst te sluiten.

Op zoek naar een vruchtbare manier van conflictoplossing die stukken goedkoper en sneller is dan een traditionele rechtszaak? La-on beschikt over de nodige expertise en treedt op als erkend bemiddelaar bij de meest complexe conflictsituaties.

Vraag advies aan