Incasso met uw klant en uw budget centraal

Niets is zo vervelend als klanten die u meermaals een betalingsherinnering moet sturen. Zeker wanneer deze al lang onbeantwoord blijven.

Heeft u ook regelmatig te maken met openstaande facturen en blijven uw betalingsherinneringen onbeantwoord? Dan schakelt u best een incassoadvocaat in.

Ontvang een gratis analyse van uw debiteurenbeheer
85%

85% van de gevallen waarvan de deurwaarderskosten hoger oplopen dan de te innen schuld zelf.

Wat is incasso

De term incasso verwijst naar alle stappen die een schuldeiser of crediteur kan ondernemen om zijn schuldenaar of debiteur aan te zetten tot betaling van zijn schuld.

Een incassoprocedure is dus een procedure die plaatsvindt wanneer de schuldeiser de betaling in ruil voor een geleverde prestatie niet ontvangen heeft. De schuldeiser onderneemt – al dan niet met behulp van een externe partij – de nodige stappen om dit bedrag terug te vorderen.

Waarom kiest u best voor een incassoadvocaat?

In eerste instantie nemen schuldeisers vaak contact op met een incassobureau in plaats van een incassoadvocaat. Dit omdat een advocaat dikwijls wordt gekoppeld aan gerechtelijke procedures en hoge tarieven. Bij la-on stappen we af van dit beeld en gaan we 100% voor incasso met ethiek: dit zowel voor de schuldeiser, als de schuldenaar. Wij begrijpen namelijk als geen ander dat uw klanten de basis leggen voor het succes van uw zaak en dat u deze absoluut niet kwijt wil.

Daarom zetten we eerst actief in op een minnelijke invordering en bekijken we later pas of een gerechtelijke procedure noodzakelijk is. Samen met u doorlopen we dus welk incassotraject u ziet zitten. We leggen steeds de nadruk op een diplomatische, maar klantvriendelijke aanpak.

Een advocaat wordt vaak gekoppeld aan gerechtelijke procedures en hoge tarieven. Bij la‑on stappen we af van dit idee: wij gaan namelijk altijd eerst voor een minnelijke invordering en kiezen voor een beheersbaar kostenmodel.

Paul Cools
Partner

Hoe innen wij uw onbetaalde facturen?

U kunt eenmalig of structureel met ons samenwerken. Bij een structurele samenwerking maakt u de onbetaalde facturen op regelmatige tijdstippen aan ons over. Vanaf het moment dat wij uw opdracht ontvangen, gaan wij aan de slag. De eerste aanmaning wordt ten laatste de volgende werkdag verstuurd.

We beginnen met een minnelijke  invordering. Aan de hand van een hoog aantal gerichte contactmomenten (brief, mail en telefoon) manen wij uw debiteur vriendelijk maar kordaat aan om te betalen. Blijft de betaling herhaaldelijk uit, dan volgt na de minnelijke fase eventueel een gerechtelijke invordering met een dagvaarding.

Zoals reeds eerder aangegeven, houdt een incassoprocedure veel meer in dan enkel naar de rechtbank gaan en procederen. Daarom leggen we hieronder graag aan u uit hoe wij als invorderingsexpert te werk gaan.

1

Minnelijke procedure

  • 1ste aanmaning
  • 2de aanmaning
  • Laatste aanmaning

In eerste instantie geven we de debiteur altijd de kans om via een minnelijke invordering de openstaande facturen te betalen. Dit doen we aan de hand van een hoog aantal contactmomenten via brief, mail of telefoon. Belangrijk hierbij is dat wij uw debiteur hiervoor professioneel en vriendelijk benaderen. Blijft de betaling herhaaldelijk uit, dan roepen we na deze fase ons eigen ontworpen algoritme in om onder meer te bekijken hoe solvabel uw debiteur is.

2

Tussenfase:
het la-on algoritme

  • Controle Algoritme
  • Solvabiliteitscontrole

In 2017 startte ons team met een innovatief project om het succes van een gerechtelijke invordering te voorspellen aan de hand van een algoritme. Dit algoritme analyseert de beschikbare data en de solvabiliteit van uw debiteur, en berekent hoe groot de kans is dat een gerechtelijke procedure resulteert in een goede uitkomst. Hierdoor kan la-on meer invorderen aan minder kosten. Voor deze unieke aanpak ontving la-on zelfs de Credit Management Innovation Award in 2018.

3

Gerechtelijke procedure

  • Dagvaarding
  • Zitting
  • Uitvoering

Blijkt uit het la-on algoritme dat uw debiteur solvabel is en dat u een grote kans heeft op succes met een gerechtelijke procedure? Pas dan gaan we over tot de dagvaarding.

Uw klant en uw budget staan centraal

La-on werkt volgens het ‘no win, no fee’-principe. Dit betekent dat wij werken met een commissie op het finale resultaat, wanneer de openstaande facturen niet worden geïnd, hoeft u ook geen commissie te betalen. Een duidelijke prijsafspraak die aanzet tot goede prestaties is in uw voordeel!

Heeft u ook regelmatig te maken met openstaande facturen en blijven uw betalingsherinneringen onbeantwoord?
Schakel ons in.

Ontvang een gratis analyse van uw debiteurenbeheer