Uw factuur innen via een gerechtelijke procedure

De opstart van een gerechtelijke procedure gaat niet over één nacht ijs. Als een minnelijke schikking met verschillende aanmaningsbrieven niet de gewenste oplossing biedt, is het misschien wel tijd om een deurwaarder in te schakelen om een terugvorderingsprocedure in gang te zetten.

Uw financiële gezondheid is namelijk van essentieel belang voor de toekomst en solvabiliteit van uw bedrijf. Ontdek snel alles wat u moet weten over het starten van een gerechtelijke procedure.

Wanneer schakelt u over tot een gerechtelijke procedure?

Als de aanmaningsbrieven onbeantwoord blijven en er wordt niet overgegaan tot betaling, dan kan dit resulteren in een gerechtelijke procedure

Kim Wybo
Partner

Efficiënte communicatie

Bij het invorderen van uw onbetaalde facturen tijdens de minnelijke procedure, last la-on een hoog aantal contactmomenten in. Die bestaan uit drie aanmaningen en bijkomend contact per mail en over de telefoon. Tijdens deze contactmomenten verzoeken we steeds op een vriendelijke en kordate manier om de betaling in orde te brengen.

Kostenbesparend

Een gerechtelijke invordering met een dagvaarding houdt wel een bepaald risico in. Uit onderzoek blijkt immers dat in maar liefst 85% van alle gerechtelijke inbeslagnames de deurwaarderskosten hoger oplopen dan de te innen schuld zelf.

Om deze hoge kosten te vermijden, heeft la-on een algoritme ontwikkeld om te bekijken hoe solvabel een debiteur is. Zo worden dossiers die in aanmerking komen geselecteerd en worden financiële risico’s herleid tot een absoluut minimum.

Hoe gaat het in zijn werk?

Na het uitblijven van een minnelijke schikking, belandt het dossier bij een deurwaarder die bij een gebrek aan resultaat kan beslissen om de debiteur te dagvaarden. Dit op basis van de voorwaarden en criteria die met la-on zijn afgesproken.

Deze dagvaarding kan drie uitkomsten hebben:

1

Volledige regeling

Bij een positief vonnis ontvangt u zowel de hoofdsom als de dagvaardingskosten die u financierde. Het schadebeding, de intresten en de rechtsplegingsvergoeding (RPV) bedragen ons ereloon.

2

Gedeeltelijke regeling

Wanneer de hoofdsom en het schadebeding niet volledig worden uitbetaald, bedraagt ons ereloon 10 % commissie op het totaal gerecupereerde bedrag, met een minimum van:

  • € 65 dossierkosten
  • € 7 per e-mail
  • en € 10 per brief

3

Afsluiting

Helaas gebeurt het soms ook dat een dossier wordt afgesloten wegens faillissement, insolvabiliteit of onvindbaarheid van de debiteur. In deze situatie bedraagt het uurtarief € 150 en de administratieve kosten bedragen dan:

  • € 65 dossierkosten
  • € 7 per e-mail
  • en € 10 per brief

Wanneer de openstaande facturen niet worden geïnd, hoeft u ook geen commissie aan la-on te betalen. Onze werkwijze steunt immers op het principe “No win, no fee”.

Meer informatie over de opstart van een gerechtelijke procedure? Contacteer onze invorderingsexperts en optimaliseer de financiële gezondheid van uw onderneming.

Ontvang een invorderingsexpert