Het la-on algoritme: meer invorderen aan minder kosten

Wanneer er geen reactie komt op de verschillende aanmaningsbrieven gericht aan de debiteur, gebeurt er eerst een solvabiliteitscontrole alvorens het dossier mogelijks voor de rechtbank wordt betwist.

Bij het nemen van gerechtelijke stappen voor de invordering van facturen komen immers heel wat risico’s kijken. Zo zijn de meerderheid van de dossiers die in de rechtbank belanden aan torenhoge kosten verbonden. Met een solvabiliteitscontrole van uw debiteur, neemt u al een deel van dit risico weg.

Een oplossing op basis van big data

Natuurlijk is het ook zo dat enkel een solvabiliteitscontrole van de debiteur onvoldoende is om de slaagkans van een gerechtelijke procedure te bepalen. Daarom heeft la-on zelf een algoritme ontwikkeld op basis van big data. Dit algoritme beschikt over een stevig onderbouwde wetenschappelijke fundering.

Deze unieke stap wordt dus toegepast als standaardprocedure voor het gerechtelijke proces. Het is als het ware een koppeling tussen de minnelijke schikking en de gerechtelijke procedure.

Paul Cools
Partner

Het succesvol innen van onbetaalde facturen

Als er geen positief resultaat uit de minnelijke schikking voortvloeit, kunt u uw debiteur voor de rechtbank dagen en een gerechtelijke procedure opstarten. Maar vaak is het moeilijk om zomaar in te schatten of u dit proces ook werkelijk kan winnen. Daarom riep la-on een wetenschappelijk ontwikkeld algoritme in het leven. Dit levert een doorgedreven inschatting van de slaagkansen.

De totstandkoming van een uniek algoritme

Het in 2017 ontwikkelde algoritme van la-on bepaalt of uw zaak een kans maakt in de rechtbank. Maar hoe is dit algoritme tot stand gekomen? De privacy van de gegevens van de debiteuren werden in de eerste plaats gewaarborgd. Vervolgens hebben we tienduizenden rechtszaken uit het verleden grondig geanalyseerd op succes. En daar werd het kaf van het koren gescheiden: we bepaalden de variabelen die de doorslag geven bij succes tot dagvaarding, zoals aanwezige beslagberichten.

De succesfactoren zijn uitgetekend in een gausscurve. Om te bepalen of het zinvol is om naar de rechtbank te stappen en om te kijken of de baten de kosten overtreffen, nemen we enkel het rechterdeel van de curve in acht. Die vertegenwoordigt de positieve slaagkansen. Hoe positiever de slaagkansen, hoe meer kans er is op een recuperatie van alle openstaande bedragen.

Een daling van de dossierskosten

La-on gelooft erin om op een transparante manier facturen te innen. Dankzij een wetenschappelijk onderbouwd algoritme worden de gerechtelijke dossiers beter geselecteerd. Zo blijven de dossierkosten van de cliënten minimaal.

Deze aanpak is uniek in Europa en stelt la-on in staat om meer in te vorderen aan minder kosten. Om die reden werd de innovatieve tool van ons advocatenkantoor dan ook bekroond met de Credit Management Innovation Award.

Wenst u graag meer informatie over het algoritme dat la-on hanteert of bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Onze invorderingsexperts kunnen uw financiële gezondheid te optimaliseren.

Contacteer een invorderingsexpert