Minnelijke invordering

Onbetaalde facturen of achterstallige betalingen, u heeft er als onderneming vast al wel mee te maken gekregen. Maar hoe gaat u hier nu juist mee om?

Bij achterstallige betalingen komt vaak een minnelijke invordering kijken. Een minnelijke invordering houdt in dat u uw klant of debiteur gaat aansporen om zijn openstaande schuld te vereffenen. Dit kan op verschillende manieren.

Hoe gaat een minnelijke invordering bij la-on in zijn werk?

La-on hanteert een ethische aanpak wanneer deze een klant of een debiteur aanmaant. Zo starten we elke incassoprocedure met een minnelijke invordering

Kim Wybo
Partner

Ethische aanpak

La-on hanteert een ethische aanpak wanneer deze een klant of een debiteur aanmaant. Zo starten we elke incassoprocedure met een minnelijke invordering en gaan we steeds op zoek naar een geschikte oplossing voor zowel de crediteur, als de debiteur.

Daarnaast gaan we ook zo snel mogelijk voor u aan de slag. Van zodra we uw opdracht ontvangen, stellen we een eerste aanmaning op die de volgende werkdag naar uw debiteur wordt gestuurd. In deze brief manen we uw debiteur op een vriendelijke, maar correcte manier aan om te betalen. Dit kan via het online debiteurenportaal, waar uw debiteur de mogelijkheid heeft om een afbetalingsplan te kiezen.

Efficiënte communicatie

In totaal worden er drie aanmaningsbrieven verstuurd:
eerste, tweede, derde en laatste aanmaning. De termijnen die la-on volgt, zijn wettelijk vastgesteld, maar de methodiek is anders. In onze minnelijke invorderingsprocedure zijn naast de standaard aanmaningsbrieven nog een hoog aantal gerichte contactmomenten opgebouwd die verlopen via: brief, telefoon, mail.

Is de debiteur na de aanmaningen nog steeds niet overgegaan tot betaling? Dan volgt er eventueel een gerechtelijke invordering met een dagvaarding.

Wat kost een minnelijke invordering bij la-on?

Bij la-on betaalt u uitsluitend een commissie wanneer er goede resultaten voortvloeien uit de aanmaningsbrieven. Dat wil zeggen dat enkel positieve prestaties worden aangerekend.
Wanneer de openstaande facturen niet worden geïnd, hoeft u ook geen commissie aan la-on te betalen. En dat werkt natuurlijk in uw voordeel. No win, no fee. Een onbetaalde factuur heeft heel wat gevolgen voor uw zaak. Want u moet uw facturen uiteraard ook betalen.

De onbetaalde factuur omvat een schadebeding van 10% met een minimum van €40.

3 mogelijke scenario’s

1

Volledige regeling

De debiteur betaalt de factuur en het schadebeding volledig. Dat wil zeggen dat de volledige som van de factuur op uw rekening wordt gestort. Het schadebeding is dan ons ereloon. Met andere woorden, de invordering heeft u niets gekost.

Voorbeeld
Een factuur van € 500 krijgt een schadebeding van 50 euro erbij. Uw debiteur betaalt ons het hele bedrag van € 550. U ontvangt € 500. De invordering door la-on kost u € 0.*

2

Gedeeltelijke regeling

Wanneer de debiteur maar een deel van de factuur en het schadebeding betaalt. Het ereloon bedraagt in dat geval 10% op het totaal gerecupereerde bedrag.

Voorbeeld
Uw debiteur betaalt enkel de hoofdsom van de factuur van € 500 en niet het bijkomende schadebeding van 50 euro. Ons ereloon is 10% op zijn betaling. De invordering door la-on kost u € 50.*

3

Geen regeling

Wanneer een dossier wordt afgesloten in geval van faillissement, insolvabiliteit of onvindbaarheid van de debiteur, bedraagt het ereloon € 25. Hiervan kan u de btw recupereren met het pro-fisco-attest dat u ontvangt.

Voorbeeld:
Uw debiteur vraagt tijdens de minnelijke invorderingsprocedure het faillissement aan. De invordering door la-on kost u € 25.*

 

*excl. € 10 dossierkost

Benieuwd naar een zorgeloze minnelijke procedure zonder risico? Neem vrijblijvend contact op met onze invorderingsexperts voor advies op maat.

Neem contact op met een invorderingsexpert