ENGIE-Electrabel - FAQ

Facturen

Tussentijdse facturen – Afrekeningen

Electrabel maakt maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks een tussentijdse factuur op.
Ongeveer een maand na de jaarlijkse meteropname ontvangt u een afrekening.

Tussentijdse facturen zijn voorschotten, terwijl de afrekening het werkelijk verbruikt berekent.

Hoe berekent Electrabel haar facturen?

Electrabel berekent haar facturen op basis van uw verbruik. Dat verbruik wordt bepaald door de meterstanden die onafhankelijk door de netwerkbeheerder worden opgenomen.

Soms is het verbruik geschat. De meterstanden op uw afrekening zijn dan aangeduid met een asteriks of een sterretje: *. Het verbruik wordt geschat wanneer u niet tijdig uw meterstanden heeft doorgegeven aan de netwerkbeheerder, of dat u niet thuis was toen deze de meterstanden kwam opnemen.
De meter en meterstanden zijn dus een bevoegdheid van de netwerkbeheerder. Electrabel kan enkel factureren op basis van de meterstanden die de netwerkbeheerder aanlevert.
Elke rechtzetting van de meterstanden moet daarom via de netwerkbeheerder worden aangevraagd.

Ik heb mijn afrekening betaald. Waarom heb ik dan toch nog een openstaand saldo?

Een afrekening is berekend in de veronderstelling dat alle tussentijdse facturen betaald zijn.
U dient dus zowel uw afrekeningen én uw tussentijdse facturen te betalen.
Als de afrekening is betaald, maar er is toch nog een openstaand saldo, dan zijn er tussentijdse facturen niet betaald.
Had u nog recht op een tegoed, dan werd dit al afgehouden van het openstaande saldo.

Ik heb deze facturen al betaald!

Maak ons dan zo snel mogelijk een betaalbewijs over (bijvoorbeeld een rekeninguitrseksel) via electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000.

Ik heb nog recht op een tegoed.

Wellicht is deze al verrekend met uw openstaande saldo. Twijfelt u toch nog, dan kan u contact met ons opnemen via electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000.

De persoon op wiens naam de facturen staan, is overleden.

Bij overlijden zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de openstaande facturen. Bezorg ons de naam en contactgegevens van de notaris die het nalatenschap beheert.

Indien u de erfenis heeft verworpen, bezorg ons dan een kopie van akte van verwerping.

Alle gegevens met betrekking tot het overlijden mag u sturen naar electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000. Of u kan ons telefonisch contacteren op het nummer 03/400 89 03.

Ik ben geen klant meer bij Electrabel. Waarom krijg ik dan nog een factuur?

Mogelijk is er nog een onbetaalde factuur van de periode toen u nog klant was. Vaak is dit de slotfactuur.
Ofwel heeft u de verhuis niet correct gemeld en is uw contract voor dat leveringsadres blijven doorlopen.

Ik betaal bij de netwerkbeheerder of ik heb een budgetmeter.

Er is wellicht nog een openstaand saldo van toen u nog klant bij Electrabel was. Dat u nu bij de netwerkbeheerder betaalt of een budgetmeter heeft, verandert niets aan uw openstaande schuld. U dient dus nog te betalen of een afbetalingsplan aan te gaan.

Verhuisd

Belangrijk: het overnamedocument

Wanneer u verhuist, moet er een overnamedocument worden opgemaakt.
Dit overnamedocument zet de energielevering over van de vertrekkende partij naar de overnemer.
Dit document is terug te vinden op de websites van de gewestelijke regulatoren:
www.vreg.be, www.cwape.be, www.brugel.be.
Moet ondertekend zijn door de twee partijen:de vertrekkende partij en de overnemer.
Moet binnen de 30 dagen na verhuis overgemaakt zijn aan Electrabel.

Als u het overnamedocument nog niet heeft overgemaakt, stuur het dan zo snel mogelijk naar la-on via electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer (beginnend met 0000). Wij proberen dan een herziening aan te vragen. Een herziening is maar in bepaalde gevallen mogelijk.

Is er geen herziening meer mogelijk en vindt u dat iemand anders verantwoordelijk is voor het verbruik? Dan moet u onderling een regeling treffen met die persoon, al dan niet via gerechtelijke stappen.

Ik woon niet meer op dat adres.

Ofwel zijn het nog onbetaalde facturen van uw oud adres.
Ofwel heeft u de verhuis niet correct gemeld en is uw contract voor dat leveringsadres blijven doorlopen.
Kijk bij verhuis en overnamedocument voor meer informatie.

Ik ben verhuisd en ik ben geen klant meer bij Electrabel. Waarom krijg ik dan nog een factuur?

Mogelijk is er nog een onbetaalde factuur van de periode toen u nog klant was. Vaak is dit de slotfactuur.
Ofwel heeft u de verhuis niet correct gemeld en is uw contract voor dat leveringsadres blijven doorlopen.

Verbruik

Ik ben niet verantwoordelijk voor het verbruik.

la-on is altijd wettelijk verplicht om in te vorderen bij de persoon op wiens naam de factuur is opgemaakt.

Waarschijnlijk heeft u de energielevering niet op tijd laten overzetten via het overnamedocument, kijk bij ik ben verhuisd.
Vindt u dat iemand anders verantwoordelijk is voor het verbruik? Dan moet u onderling een regeling treffen met die persoon, al dan niet via gerechtelijke stappen.
Nogmaals: la-on is verplicht om in te vorderen bij de persoon op wiens naam de factuur is opgemaakt.

Mijn factuur lijkt veel te hoog, klopt het verbruik wel?

Soms is het verbruik geschat. De meterstanden op uw afrekening zijn dan aangeduid met een asteriks of een sterretje: *. Het verbruik wordt geschat wanneer u niet tijdig uw meterstanden heeft doorgegeven aan de netwerkbeheerder, of dat u niet thuis was toen deze de meterstanden kwam opnemen. De schatting kan hoger zijn dan uw werkelijk verbruik en daardoor uitmonden in een hogere factuur.

U kan ons de werkelijke meterstanden overmaken via naar electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000. Wij zullen dan een rechtzetting aanvragen bij Electrabel. Opgelet: dit brengt wel een kost met zich mee. U kan ook wachten op de volgende afrekening met een correcte herberekening. Wanneer het toch vastgestelde meterstanden zijn (dus geen * op de afrekening) dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Uw hoger verbruik is normaal: wonen er misschien meer mensen in huis? Zijn er nieuwe toestellen die veel energie gebruiken? Uw verbruik hangt ook sterk af van de isolatie, de ouderdom van de toestellen in huis en uw energiegedrag.
  • Uw hoger verbruik is te wijten aan een defect toestel. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.
  • Uw hoger verbruik is te wijten aan een defecte meter.

Indien u een defecte meter vermoedt, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw netwerkbeheerder. Breng ook La-On op de hoogte van uw klacht.

Afbetalingsplan

Ik wil een afbetalingsplan.

Stuur ons een mail naar electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000. Geef duidelijk aan welk afbetalingsplan u wenst en vanaf welke datum wij uw eerste betaling mogen ontvangen.
U kan ons ook bellen op het nummer 03/400 89 03: kies optie 1 en vermeld zeker uw referentie.

De afbetalingsplannen die u voorstelt, zijn te hoog voor mij.

Een openstaande schuld moet binnen de twaalf maanden afgelost zijn, of het maandelijkse bedrag dat u afbetaalt moet minstens 100 euro zijn.

Is dit financieel niet haalbaar voor u? Wij kunnen uitzonderingen toestaan, maar enkel met akkoord van de sociale diensten zoals het OCMW of het CAW. Vraag in dit geval aan bijvoorbeeld het OCMW dat zij zo snel mogelijk met ons contact opnemen.

U moet het OCMW of CAW niet om geld vragen, zij moeten ons enkel contacteren om een afbetalingsplan op uw maat af te spreken.

Verwittig ons wanneer u naar het OCMW of CAW gaat. Wij zetten uw dossier dan in wacht, zo vermijdt u extra kosten en/of de gerechtsdeurwaarder. Stuur ons hiervoor een mail naar electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000, of bel ons op het nummer 03/400 89 03.

Ik wil een afbetalingsplan maar zit in schuldbegeleiding of budgetbeheer.

Maak onze brief of e-mail aan uw schuldbegeleider of budgetbeheerder over en vraag om ons zo snel mogelijk te contacteren.
Verwittig ons hiervan. Wij zetten uw dossier dan in wacht. Stuur ons hiervoor een mail naar electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000, of bel ons op het nummer 03/400 89 03.

Ik zit in een collectieve schuldenregeling (bij een advocaat).

Geef ons zo snel mogelijk de contactgegevens van uw schuldbemiddelaar. Uw dossier gaat daarna in wacht en zo vermijdt u extra kosten en/of de gerechtsdeurwaarder.

Ik had al een afbetalingsplan bij Electrabel.

Het kan zijn dat u een keer te laat, of niet betaald heeft. Electrabel maakt het dossier dan aan ons kantoor over.
U moet nu ons contacteren om een nieuw afbetalingsplan in te stellen. Stuur ons hiervoor een mail naar electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000, of bel ons op het nummer 03/400 89 03.

Ik heb een afbetalingsplan aangevraagd, maar krijg toch nog een laatste aanmaning.

De bevestiging van uw afbetalingsplan en de laatste aanmaning hebben elkaar wellicht gekruisd. Bij twijfel kan u ons contacteren via electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000, of bel ons op het nummer 03/400 89 03.

Wat gebeurt er als ik te laat, of niet betaal?

Als u meermaals te laat of niet betaalt, dan moeten wij uw dossier overmaken aan de gerechtsdeurwaarder.

Wanneer u met de gerechtsdeurwaarder geen minnelijke schikking overeenkomt, dan wordt u gedagvaard voor de rechtbank.

Wat als ik uitzonderlijk eens niet kan betalen of problemen heb om het afbetalingsplan te volgen?

Bel ons op het nummer 03/400 89 03. Wij bekijken in dat geval situatie per situatie.

Gerechtsdeurwaarder

Ik heb een aanmaning van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Neem contact op met de gerechtsdeurwaarder om een afbetalingsplan af te spreken.

Ik heb een aanmaning van de gerechtsdeurwaarder ontvangen, maar ik heb al een afbetalingsplan bij la-on.

Heeft u pas bij ons een afbetalingsplan afgesproken? Dan hebben de aanmaning en de bevestiging van uw afbetalingsplan elkaar misschien gekruist. Stuur een mail naar electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000, of bel ons op het nummer 03/400 89 03.
Het kan ook zijn dat u uw afbetalingsplan niet correct hebt opgevolgd. Wanneer wij uw betalingen niet stipt ontvangen, maken wij uw dossier over aan de gerechtsdeurwaarder. U moet met de gerechtsdeurwaarder contact opnemen om een nieuw afbetalingsplan af te spreken.

Ik heb een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Neem hierover contact op met de gerechtsdeurwaarder.

Mijn dossier is onterecht overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.

Maak dan uw betaalbewijzen over waaruit blijkt dat u het afbetalingsplan stipt en correct hebt gevolgd. Stuur deze bewijzen naar electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000.

Gerechtelijke fase

Bent u gedagvaard of er is door de rechtbank een vonnis uitgesproken? U dient hierover in eerste instantie contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder.

Vraag of klacht

Hebt u toch nog een vraag of een klacht? Stuur een mail naar electrabel@la-on.eu met vermelding van uw referentienummer dat begint met 0000.

Omschrijf en motiveer duidelijk uw vraag of klacht en voeg eventueel bewijsstukken toe. Wij doen al het mogelijke om u zo snel mogelijk te antwoorden. Wij zetten het dossier in wacht wanneer wij inlichtingen moeten navragen bij onze cliënte. Als uw dossier in wacht staat, komen er geen extra kosten bij en wordt uw dossier niet overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.

We respecteren uw privacy en gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en met onze voorwaarden met betrekking tot het gebruik van cookies.