In al ons enthousiasme bij de aanwerving van onze wetenschapper Frank Van Gaal, zijn er in onze mailing en papieren nieuwsbrief twee foutjes ingeslopen.

Frank Van Gaal is geen ‘doctor’ en doceert niet, maar is lesgever aan de UA. Dit willen we dus graag even rechtzetten.

In het nieuwsbericht op onze website werd alles wel correct meegedeeld.