La-On laat rendement incasso onderzoeken
16-01-2017
Errata: Frank Van Gaal
01-02-2017
Toon alles

Wetsontwerp vereenvoudigt verjaringstermijn van facturen voor gas, elektriciteit, water en elektronische communicatie

Justitie wil de verjaringstermijn van facturen vereenvoudigen. Voor gas, elektriciteit, water en elektronische communicatie wordt deze termijn standaard vijf jaar.

Door een arrest van het Hof van Cassatie was er sinds 2015 verwarring met de eenjarige verjaringstermijn van artikel 2272, tweede zinsdeel, van het Burgerlijk Wetboek.

Dit zorgde voor onduidelijkheid en praktische problemen waaraan de overheid nu een einde wil stellen.

Het nieuwe tweede lid van artikel 2277 zal de verjaring op een uniforme manier vastleggen, onafhankelijk van het type klant (huishoudelijk of professioneel), type factuur (tussentijdse of eindafrekening) en de kwalificatie van hun leveringen (diensten of goederen).

Bron: Lexalert