In 2014 stegen door een aanwervingsstop de wachtlijsten voor de justitiehuizen. Dankzij nieuwe aanwervingen in 2016, dalen die voor het eerst in twee jaar.

De Belgische staat voorziet in elk gerechtelijk arrondissement justitiehuizen. Daar verlenen justitieassistenten en advocaten gratis juridische bijstand en advies aan burgers. De bedoeling is om eerstelijnshulp te bieden aan mensen. Vaak is het voor mensen onduidelijk wat hun precieze rechten zijn. Met de justitiehuizen wil de overheid de drempel voor juridisch advies verlagen.

Vlaanderen telt veertien justitiehuizen. In het hele land begeleidden ze in 2015 17.738 mensen. Dat is 54% meer dan in 2006. Een verklaring ligt onder meer bij de stijging van het aantal elektronische enkelbanden en werkstraffen. Die worden door rechters de laatste jaren meer opgelegd als alternatief voor een gevangenisstraf. Doordat de justitiehuizen instaan voor de opvolging ervan, nemen ook hun aantal dossiers toe.

De justitiehuizen vervangen niet de advocaat. Bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek van een zaak, opstellen van brieven of ingewikkelde juridische problemen worden er niet behandeld. Veel mensen weten bovendien niet dat een eerste consultatie bij de meeste advocaten ook gratis is.

Ondanks de nieuwe aanwervingen wachten vandaag nog 2500 mensen op hulp van een justitiehuis.

Bron: De Standaard