Basic Fit France – FAQ

Algemeen

Waarom heb ik een bericht van la-on gekregen?

Volgens onze gegevens is er een openstaande schuld. la-on staat nu in voor de opvolging ervan. Voor een betaling, afbetalingsplan, of klacht moet u nu bij ons zijn.

Hoe is de schuld opgebouwd?

De schuld bestaat uit het openstaande abonnementsgeld en een verhoging van 15%.

In sommige gevallen is het contract wel gestopt, maar is uw abonnement nog niet geëindigd. Indien uw abonnementsperiode nog niet is afgelopen, worden de volgende openstaande maanden ook al toegevoegd aan de schuld.

Wanneer wij een (eerste) betaling mogen ontvangen en uw abonnement is nog niet geëindigd, dan kan u terug gaan sporten. Contacteer ons om uw lidkaart te heractiveren.

Lidmaatschap

Ik ben lid maar heb nooit gesport.

Als u een abonnement heeft, dient u uw abonnement te betalen. Ongeacht of u het abonnement daadwerkelijk (hebt) gebruikt of niet.

Contacteer ons zo snel mogelijk voor een afbetalingsplan. Dit kan op het nummer +33 (0)1 78 90 03 67 of stuur een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd.

Kijk eerst goed wat voor abonnement u heeft. Een Smart abonnement is bijvoorbeeld een jaarcontract dat u maar in uitzonderlijke gevallen vroegtijdig kan stopzetten.

Een bewijs van opzegging kan u sturen naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Dit bewijs kan een kopie van uw e-mail zijn of een bewijs van aangetekend schrijven.

Stopzetting van domiciliëring is niet voldoende voor stopzetting van contract!

Heeft u het abonnement enkel mondeling of per gewone (niet-aangetekende) post opgezegd?

Dit is helaas geen voldoende bewijs.

Heeft u het abonnement opgezegd maar is er toch nog een openstaand bedrag?

Vaak staat de opzegmaand nog open. Deze dient u nog te voldoen.

Een jaarabonnement vroegtijdig stopzetten kan enkel

  • Indien je een medisch attest overhandigt waaruit blijkt dat je langdurig niet meer zult kunnen sporten (onbepaalde duur).
  • Als je gaat verhuizen en er bevindt zich geen club in een straal van 2 km van je nieuwe woonadres.

Ik had een medisch attest dat ik niet mocht sporten.

Enkel een medisch attest voor onbepaalde duur kan een contract vroegtijdig stopzetten.

Stuur ons hiervan een kopie én bewijs van verzending (dit kan een kopie van uw e-mail zijn of een bewijs van aangetekend schrijven) naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Heeft u het medisch attest niet verstuurd via e-mail of aangetekende brief?

Dan is dit helaas geen voldoende bewijs. U kan ons het medisch attest nogmaals bezorgen, maar het is pas geldig vanaf ontvangst plus één maand opzegtermijn.
Bijvoorbeeld: wanneer u ons het medisch attest stuurt in januari 2016, kan het abonnement pas opgeschort worden vanaf 1 maart 2016.

Ik ben verhuisd en er bevindt zich geen club in een straal van 2 km van mijn nieuw woonadres.

Stuur ons een bewijs van woonplaats. Dit kan u aanvragen bij de dienst bevolking van uw gemeente.

Hoelang duurt een lidmaatschap bij Basic-Fit?

Dat is afhankelijk van je abonnement.

Met de formules Easy en Smart wordt u lid voor 12 maanden, te starten na de maand van inschrijving en na een eventuele gratis periode.

De Smart-formule wordt daarna stilzwijgend verlengd, maar u kan vanaf dat moment wel elke maand (+ 1 maand opzegperiode) opzeggen als u dat wil.

De Easy-formule stopt automatisch na de 12 betalende maanden, net zoals het cash abonnement (enkel te betalen met bancontact).

Met de formule Flex kan u uw lidmaatschap stopzetten wanneer u wil, eveneens met een opzegperiode van een maand. Wil u bijvoorbeeld eind oktober uw lidmaatschap laten stoppen, dan laat u dat weten vóór eind september.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

U kan uw lidmaatschap stopzetten door een aangetekende brief of e-mail te sturen naar het hoofdkantoor. U stuurt een e-mail naar klantenservice@basic-fit.be. Uw brief stuurt u naar Basic-Fit, postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland.

Vermeld in de brief of e-mail de volgende gegevens:

  • je kaartnummer
  • je volledige naam
  • je geboortedatum
  • je e-mailadres
  • je handtekening (enkel als je een brief stuurt)

Wanneer ik opzeg, vanaf wanneer stopt mijn lidmaatschap dan?

Basic-Fit hanteert een opzeggingstermijn van een volledige kalendermaand.

Bijvoorbeeld:
Wanneer u op 26 april uw lidmaatschap stopzet, dan eindigt uw lidmaatschap op 31 mei.
Wanneer u op 2 mei uw lidmaatschap stopzet, dan eindigt uw lidmaatschap op 30 juni.

Moet ik het abonnement nog opzeggen?

Wanneer een dossier aan la-on is overgemaakt, werd ook tegelijk het abonnement stopgezet. U moet dus niets meer doen om uw abonnement te stoppen.
Zorg er enkel voor dat u ons zo snel mogelijk contacteert om een betaling of afbetalingsplan te regelen.

Betalingen

Ik heb mijn openstaande schuld in een club betaald.

In uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer er een probleem is met de domiciliëring, kan u het lidgeld in de club betalen. Dat kan enkel via Bancontact. De clubs ontvangen geen cash betalingen.

Stuur ons een bewijs van betaling, dan kijken wij het na.

Wat is het rekeningnummer van la-on?

De betalingen voert u uit op rekening:

  • IBAN: BE28363194415120
  • BIC: BBRUBEBB

Gebruik altijd uw gestructureerde mededeling van het type +++XXX/XXXX/XXXXX+++.

Betalingsplan

Ik wil een afbetalingsplan.

Bel het nummer +33 (0)1 78 90 03 67 of stuur een e-mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Ik heb een afbetalingsplan aangevraagd, maar krijg toch nog een laatste aanmaning.

De bevestiging van uw afbetalingsplan en de laatste aanmaning hebben elkaar wellicht gekruisd. Bij twijfel kan u ons contacteren via collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer, of bel ons op het nummer +33 (0)1 78 90 03 67.

Wat gebeurt er als ik te laat, of niet betaal?

Als u meermaals te laat of niet betaalt, dan moeten wij uw dossier overmaken aan de gerechtsdeurwaarder.

Wanneer u met de gerechtsdeurwaarder geen minnelijke schikking overeenkomt, dan wordt u gedagvaard voor de rechtbank.

Heeft u een probleem om deze maand tijdig te betalen? Bel ons dan op het nummer +33 (0)1 78 90 03 67.

Het openstaande saldo is te hoog.

Wanneer Basic-Fit een dossier aan ons kantoor overmaakt, wordt het openstaande saldo berekend tot het moment dat uw abonnement verloopt. Stel dat u de Smart formule voor één jaar hebt gekozen en uw dossier wordt na zes maanden al overgemaakt aan ons kantoor, dan wordt niet alleen de schuld van de voorbije maanden, maar moet u ook de volgende zes maanden al betalen.

Kan ik met een afbetalingsplan terug gaan sporten?

Ja, zodra wij de eerste betaling ontvangen én uw lidmaatschap loopt nog, kan u terug gaan sporten. U moet ons wel contacteren en uitdrukkelijk vragen om uw lidkaart terug te activeren. Bel ons hiervoor op het nummer +33 (0)1 78 90 03 67 of mail naar collection@la-on.eu. Vermeld steeds uw dossiernummer.

Gerechtsdeurwaarder

Ik heb een aanmaning van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Neem contact op met de gerechtsdeurwaarder om een afbetalingsplan af te spreken.

Ik heb een aanmaning van de gerechtsdeurwaarder ontvangen, maar ik heb al een afbetalingsplan bij la-on.

Heeft u pas bij ons een afbetalingsplan afgesproken? Dan hebben de aanmaning en de bevestiging van uw afbetalingsplan elkaar misschien gekruisd. Stuur een mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer, of bel ons op het nummer +33 (0)1 78 90 03 67.
Het kan ook zijn dat u uw afbetalingsplan niet correct hebt opgevolgd. Wanneer wij uw betalingen niet stipt ontvangen, maken wij uw dossier over aan de gerechtsdeurwaarder. U moet met de gerechtsdeurwaarder contact opnemen om een nieuw afbetalingsplan af te spreken.

Ik heb een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Indien u het bedrag in één keer wil betalen: neem contact op met de gerechtsdeurwaarder.
Wenst u een afbetalingsplan? Neem contact op met la-on op het nummer +33 (0)1 78 90 03 67 zodat het nodige kan worden gedaan voor de zitting.

Mijn dossier is onterecht overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.

Maak dan uw betaalbewijzen over waaruit blijkt dat u het afbetalingsplan stipt en correct hebt gevolgd. Stuur deze bewijzen naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Mijn dossier zit bij de gerechtsdeurwaarder maar ik heb toch nog een klacht.

Stuur een mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Omschrijf en motiveer duidelijk uw vraag of klacht en voeg eventueel bewijsstukken toe. Wij doen al het mogelijke om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Er is door de rechtbank al een vonnis uitgesproken.

Neem voor vragen of regeling van uw dossier contact op met de gerechtsdeurwaarder.

Vraag of klacht

Toch nog een vraag of klacht? Stuur een mail naar collection@la-on.eu met vermelding van uw dossiernummer.

Omschrijf en motiveer duidelijk uw vraag of klacht en voeg eventueel bewijsstukken toe. Wij doen al het mogelijke om u zo snel mogelijk te antwoorden. Wij zetten het dossier in wacht wanneer wij inlichtingen moeten navragen bij onze cliënte. Als uw dossier in wacht staat, komen er geen extra kosten bij en wordt uw dossier niet overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.